THÔNG BÁO NHẬP HỌC NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO

Về việc tập trung học trực tiếp của học sinh

Năm học 2022-2023. 

       Căn cứ Quyết định số 7374/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022- 2023 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An. Trường Tiểu học Tân An thông báo đến phụ huynh về việc tập trung vào học trực tiếp của học sinh như sau :

1/Ngày tựu trường của học sinh lớp 1 : 22/8/2022.

  • Thời gian học từ 7 giờ đến 10 giờ. Các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu

2/Ngày tựu trường của học sinh lớp 2, 3, 4, 5 : 29/8/2022.

  • Thời gian học từ 7 giờ đến 10 giờ. Các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu

3/Ngày khai giảng năm học 2022-2023 : 05/9/2022.

Sau ngày khai giảng học sinh sẽ học bán trú .

Thời gian học bán trú tại trường từ 7 giờ đến 16 giờ20 .                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                       Trần Thị Thi